• BIST 78.739
 • Altın 126,972
 • Dolar 3,1105
 • Euro 3,3880
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 10 °C
 • İzmir 16 °C
 • Şanlıurfa 19 °C

Yeni Türkiye, kumar sponsorluğuyla kurulmaz

Yeni Türkiye, kumar sponsorluğuyla kurulmaz
Ömer Seyfettin, seyfe’d-din (dînin kılıcı) miydi? seyfu’ş-şeytan (şeytanın kılıcı) mıydı? Çocukluğunda bazen namaz kılardı, annesinin teşvik etmesiyle.

Bakmayın siz, onun İlk Namaz’ı yazdığına. Anlatırken, öyle bazen geçmişe gidip hüzünlenen, bizi de ümitlendiren tipler, zamanımızda da yok değil mi? Ömer Seyfettin’in dine, tarihe, siyasete, dünyaya bakışının hiçbir farkı yoktur, Yahya Kemal’in bakışından. Ne cuma, ne namaz, ne abdest, Ömer Seyfettin’in hayatında yer almamışlardır.

1920 yılında vefat etmeseydi, muhtemelen yeni rejim tarafından, en azından Yahya Kemal (1884-1958) gibi bir büyükelçilik, belki de daha büyük bir rütbeye getirilirdi. Çünkü daha Abdülhamit devrilmeden, “Bütün hocaların kesilmesi lazım” diyordu. Erken vefat etmesi, daha fazla günaha girmesini engelledi diyeceğiz, ama zaten kısa hayatında, yapacağını yaptı. Ömer Seyfettin, gerçekten az zamanda çok ve büyük işler başardı. 

Ömer Seyfettin II. Meşrutiyet ilan edildiği günlerde Köprülü’dedir. Köprülü (Benec/Veles) 1395 yılından 1913’e kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalmış Mekedonya’nın ortasında, Vardar nehri kıyısında bir kenttir ve Ömer Seyfettin 1909’da buradaki askeri garnizonda görevlidir.

Türkiye’de 1923’ten sonra yapılacak değişikliklerin ipuçları, Ömer Seyfettin’in (1884-1920) yazılarının satır aralarında görülmektedir. 1909 yılındaki Köprülü’de tuttuğu hatıralarında meselâ, Osmanlı ordusunda görevli bir Arnavut yüzbaşı, Arnavutluk’ta din adamlarının Latin alfabesine geçişi engellediklerinden bahsederek “Allah belalarını versin onların” demektedir. O günkü nöbetçi subay Hüsnü bu ifadeye sessiz kalmakta, ama diğer subay Galip, “Geri kafalı hocalar, hepsini parça parça doğrayacaksın” demektedir. Abdülhamit’e isyan Köprülü’de başlayacak ve Enver Bey isyan bildirisini burada okuyacaktır. Bir gece süvari yüzbaşısı Arif Bey’in odaya girdiğini ve kendisini onun uyandırdığını söyleyen Ömer Seyfettin, yirmi kadar subayın acele Askerî Kulüp’te toplandıklarını ve gerekirse, Hıristiyan gönüllülerden de (Abdülhamit’i devirmek için) yardım istenebileceğinin konuşulduğunu, gayet normalmiş gibi söyler: “..volunteers from among the local Christian population will be accepted.”(Hasan Bülent Paksoy)

Subaylardan Müfit Bey, “Başka bir suçlu aramayalım, suçlu belli: Abdülhamit” demektedir. Toplantı sonunda ertesi gün bir miting yapılmasına karar verirler. Kaymakamın ve diğer yetkililerin gayretleriyle halktan bazı kimseler ve askerlerle Hükümet Meydanı’nı doldururlar. Bu arada Posta Müdürü, “Ben şimdi böyle konuşamam, şuradan iki kadeh konyak içip geleyim” der ve hızlıca bir meyhaneye gider gelir. İlk konuşmayı yapan kaymakam Rumeli şivesiyle konuşmakta ve bu konuşmasında Köprülü’deki Sırp, Rum ve diğer gayr-ı Müslimlere de sinyal vermektedir: “Hükümetler din, mezhep esasları ile ayakta duramazlar, millete faydaları varsa ayakta dururlar.” Bu cümle çok alkışlanır. Vakit öğleye doğru ilerledikçe, güneşin sıcaklığının artmasını fırsat bilen seyyar satıcılar, kalabalığın içinde ilerlemektedirler. Tek atlı küçük bir arabasıyla bir çocuk gazoz satmaktadır. O sırada beyaz eldivenleriyle süvari alayı komutanı Hasan Bey kılıcına dayanarak konuşmaya başlar: “Bu ülkenin hükümeti Türklerden oluşuyorsa da, Arnavutlar, Araplar, Bulgarlar, Rumlar bu ülkeyi ilerletmek için hep birlikte çalışırlar ve bu ülke bu halkların hepsine aittir.” 

İstanbul’a hareket, Hakeket Ordusu’yla

Ömer Seyfettin artık İstanbul’a hareket edecek olan Hareket Ordusu’nun bir subayı olarak eşyalarını hazırlamaktadır: “..Ertesi gün Cuma idi. Gönüllüler, Köprülü’de toplanmaya başladılar. Biz de askerlere beyaz külah dağıttık. Bütün birlikler beyaz külah giyiyorlar. Çarıklar yağlandı. Kitaplarımı bir bavula koydum. Beş yıldır benimle birlik olan köpeğimi de, veteriner Mazlum Bey’e bırakıyorum. Tamamen hazırım”

Namaz da yok abdest de Cuma da

Cumaya gitmediğini açık açık ifade eder, Ömer Seyfettin: “Tabur İmamı, Cuma namazından dönüyordu. Bize yeni bilgiler verdi. Cuma namazında Sultan Hamit’in ismini anmamış. Müftü’nün emri böyleymiş. Bundan sonra Abdülhamit’in ismi hutbelerde söylenmeyecekmiş. Kendi kendime dedim ki: “Şu anda İstanbul’da vezirler, mareşaller, sivil paşalar Abdülhamit’e selamlık merasimine durmuşlardır, otuz iki yıldır yaptıkları gibi, onun merhametsiz iktidarına. Hepsi ona köle gibi kulluk ediyorlar, bu iğrenç, kızıl ve Tanrı’nın yok edilemez gölgesine (ama sonu yakın)”  

Soyadı bile ‘Türkçü’

Türkiye’de “materyalizmin bânîsi” (kurucusu) diyebileceğimiz Baha Tevfik ile Necip Türkçü, yetiştirmişlerdir Ömer Seyfettin’i. Ömer Seyfettin 1906’da İzmir Jandarma Okulu’na öğretmen olarak atanır. Bu, Ömer Seyfettin için önemlidir; zira bu vesileyle İzmir’deki düşünce dünyası ile edebiyat faaliyetlerini takip edecek ve buradaki gençlerle tanışacaktır. Nitekim mutlak Batılılaşmayı savunan Baha Tevfik’ten Fransızca öğrenecek, Necip Türkçü’den ise Türkçe, Türklük ve millî edebiyat konusunda önemli görüşler alacaktır. Evet bu kişinin adına ve soyadına dikkat: Necip ve  Türkçü! Necip Türkçü’nün (1872-1950) hayatının son elli yıldan fazlası İzmir’de geçmiştir. Baha Tevfik (1884-1914) de İzmir doğumludur. Baha Tevfik de, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a gelmiş ve Ömer Seyfettin’le arkadaşlığını başkentte sürdürmüştür. Bezmi Nusret Kaygusuz (1890-1961): “Ömer Seyfettin’i, Baha Tevfik yetiştirmiştir” der. Dört arkadaş; Abdullah Cevdet, Ömer Seyfettin, Baha Tevfik, Yakup Kadri, birbirlerinden kopmamışlardır. Baha Tevfik, evliliğe de karşıdır, tesettüre de. Ömer Seyfettin de muhtemelen bu yüzden kısa bir süre evli kalıp, ayrılmış, sonra da hep ahlaksız küçük hikâyeler yazmıştır. Yalnız, bu küçük hikâyelerindeki “ahlaksız kadın-erkek ilişkileri” için “zina” kelimesini kullanmaz. Bunları yarı esprili bir şekilde sunarak, zina hayatını normal göstermeye çalışır. Bu yönüyle hem Osmanlı dönemindeki, hem de cumhuriyet dönemindeki yazarların öncülerindendir (Orhan Pamuk da aynı üslubu benimser ve romanlarında “zina” kelimesini kullanmaksızın, evlilik dışı ilişkileri normalmiş gibi verir.) 

Bayram olsun 21 Mart

18 Mart 1914’de yazdığı bir yazsında Ömer Seyfettin: “Türklerin milli bayramının (Rûmî  9 mart, mîlâdî)  21 mart olması gerektiğini söyler: “Tam dört yüz sene etrafı büyük ve geçilmez. Kaf Dağları ile çevrilen bu gizli yurdun içinde geçti. Bağ artık tamamıyla şenlenmiş, Türk yavruları çoğaldıkça çoğalmış, geyikler artmıştı. Ve herkes iş bulmuştu, herkes çalışıyordu. Turan’la ve dünya ile münasebetlerini kesen bu gizli yurttan artık kurtulamayacaklarına hükmeden Türkler yine asla ümitlerini kesmiyorlar, yine Turan’a kavuşmayı umuyorlardı. Bir gün bu gizli yurtta bir kurt göründü ve geyiklerden bir tanesini parçalayarak kaçtı. Bir çoban bu kurdun nereden girdiğini merak etmişti. Peşini bırakmadı ve küçük bir delikten çıktığını gördü. Koşarak yurduna döndü. Gördüğünü anlattı. Hepsi birden deliğin başına geldiler. Bu delik dardı. Uğraştılar, uğraştılar. Bir insan geçemeyecekti. Nihayet içlerinden bir demirci çıktı. Ocak yaktı. Örs kurdu. Çekici örse vurarak taşı parçaladı ve yol açtı. Bu küçük dünyaya dört yüz sene içinde çoğalarak sığmayan Türkler birdenbire taştılar, en önden, elinde bayrak, deliği açan demirci Türk çıktı.

Türkler bu güne çok sevindiler. Tekrar Turan’a kavuştukları için “Yeni Gün” diye bu çıkışlarını bayram addettiler ve deliği açan demirciye, “Bozkurt” namını vererek, kendilerine han yaptılar. “Bozkurt” kelimesini Moğollar kendi lisanlarına tercüme ederek “Börteçine” dediler ve bu milli bayramı onlar da tanıdılar… “Yeni Gün” biz Türklerin milli bayramıdır. Tarihimiz, mazimiz, masallarımız, ananelerimiz ve nihayet Ergenekon ve demir ayini bu milli bayramımızın bir efsane değil, milli ve içtimai bir hakikat olduğunu meydana çıkarır.”

Ömer Seyfettin’in anlattığı bu masal esasında Türklere hakaretti. Türklerin hiç kafası çalışmıyor da, bir kurt mu, yani bir hayvan mı onlara çıkışı gösteriyordu?  Ömer Seyfettin ve onun nesli, bu ifadelerle, bir “İslâm öncesi Türklük” oluşturmak ve o dönemi öne çıkarmak istiyorlardı. Halbuki Orta Asya bölgesinde (Buhara, Semerkant, Taşkent, Özkent..) yetişen Türk (İslam) alimleri, bin yıl önce, bin yüz yıl önce, “Nevruz kutlamanın Mecusi adeti olduğunu ve haram olduğunu, o güne (21 Mart’a) önem vermenin günah olduğunu” fıkıh kitaplarında kaydetmişlerdi.

Kökümüz Kurt!

Ömer Seyfettin “Kurt” ve “Bozkurt”a olan hayranlığını ifadeye devam eder (tam yüz bir yıl önce):  “Bozkurt… Türkleri Ergenekon’dan kurtaran ilk hâkâna verilen ad… Sonra deliği Türklere gösteren kurt… Bu vak‘anın izi bugün dilimizde capcanlı duruyor:Kurtarmak,      kurtulmak, kurtuluş, kurtarıcı kelimeleri her “kurt” cevherinden çıkmıyor mu?

Bir Bozkurt bulsak yine!       

Ömer Seyfettin de bir Bozkurt aramakta ve şöyle demektedir: “Bir şairimiz,                                                                                                                Yurt girince yad eline/Ergenekon oldu yine!/Çıkmaz mı bir Börteçine/Nurlanmaz mı çerağımız? diyor… Bugünkü Türklüğün perişan ve esir halini tıpkı “Ergenekon”a benzetiyor ve bir kurtarıcı, bir Bozkurt, bir Börteçine temenni ediyor. Onun heyecan ve ümidini biz Türkler kalbimizde duyarsak pek çabuk milli mefkurelerimizi (ideallerimizi) kuvvetlendirecek, mefkuresizliğin verdiği yeisten, azimsizlikten, iradesizlikten, bir anda kurtulacağız. Asıllarını seven Türk gençleri bu yüz milyon Türkün Milli bayramına yabancı kalmamalı, 9 Mart (21 Mart) gününü en muazzez günlerin sırasına koymalıdırlar. İstanbul’un, milliyetini idrak etmiş şuurlu gençleri, Altınordu İdman Yurdu (Kulübe bu ismi Ziya Gökalp vermiştir) ve Türk Gücü’nün azaları milli bayramımızı, Yeni Günü, 9 Martı (21 Mart) tes‘id edeceklerini (kutlayacaklarını) işittim. İsterdim ki bütün İstanbul ahalisi kendi milliyetlerinin hususi bayramına kayıtsız kalmasın… ah fakat ne diyorum? “Yavaş, yavaş…” değil mi?”

Ömer Seyfettin’in “kurt”la ilgili diğer tavsiyeleri de şöyle:

Kurt olsun bastonun sapı ve kravat iğnesi

“Bundan başka Türkler, Ergenekon’dan kurtulmalarına sebep olan kurt olduğundan, bayraklarına altından bir kurt başı asarlardı. Bu, tarihçe sabittir. Demek kurt adeta bizim milli bir “alâmet-ambleme”imiz sayılır… Yeni Günü, Dokuz Martı alkışlayan şuurlu gençler, milli  alametimizi de ihmal etmemeliler. Mesela kravat iğnelerimiz küçük ve altından bir “kurt başı” olabilir. Bastonlarımızın, silahlarımızın sapları ve kılıçlarımızın kabza başları bu alameti için ne mükemmel yerlerdir… Nişanlılarımız hediye olarak Türklerde ismet ve güzellik timsali olan, küçük ve altın geyik başlı iğneler, yüzükler, bilezikler vermeli, bize her an mazimizi, milletimizi, aslımızı, esasımızı hatırlatacak milli alametleri gözümüzün önünden ayırmamalıyız.”

Prof. Ali Duymaz da, “Bozkurt’u Konuşturan” Ömer Seyfettin’in bu (uydurma) destanını şöyle anlatır: Ömer Seyfettin’in destan olarak kaleme aldığı ilk şiiri, “Yeni Gün Ergenekon’dan Çıkış” adıyla Halka Doğru Mecmuasında 1914 yılında yayınlanmıştır. On dörtlükten oluşan şiir,  “Bozkurt” ile “Türkler” arasında karşılıklı konuşma şeklinde geçer ve çekiç ile örsün başında yapılan ayini anlatır. (Rıza Filizok, 1984: 121) Ergenekon’dan çıkışı anlatan şiirde öncelikle Bozkurt, dört yüz yıl kapalı kalınan yerden çıkma vaktinin geldiğini, artık Türklerin tüm Turan’a yayılması gerektiğini söyler. Bu şiir de diğer şiirler gibi hacim bakımından oldukça kısadır (Hülya Argunşah, 2000: 86-87). Şiirde Ergenekon’un temel motifleri olan etrafı dağlarla çevrili bir alana sığınma ve burada uzun süre kaldıktan sonra bir kurdun önderliğinde buradan çıkma, şiirde kullanılmıştır, ancak Köroğlu Destanında olduğu gibi olaylar ve mekânlar hakkında çok fazla ayrıntı verilmemiştir. Ömer Seyfettin, “Yeni Gün” adını verdiği bu şiirin yanı sıra milli bayram olarak nitelendirdiği Yeni Günü, “Türklerin Milli Bayramı Yeni Gün: 9 Mart” başlıklı makalesinde Ergenekon’dan çıkış bağlamında değerlendirmiştir. Bu makalede Ömer Seyfettin, her milletin kendi tarihinde, geleneklerinde milli bayramlara sahip olduğunu, ancak bizim milletimizin milli bayramını, yani Yeni Günü koruyamadığını ve Acemlerin bu bayramı Nevruz’a çevirdiğini söyler. Ayrıca makalesinin devamında Ergenekon Destanının metnini de verir (Mustafa Argunşah, 1984: 172).

Ömer Seyfettin’in (af edersiniz ama) kendi ifadesiyle “İstanbul’un yosmalarını”nın hayatlarından kesitler, onun o küçük hikâyelerinde boy göstermektedirler. Yahut da bütün bir külliyatı yahut mesela elli küçük hikâyesi okunduğunda, bütün o eski İstanbul’un, sanki hem evlenmek isteyen, hem de istemeyen (yine kendi ifadesiyle) “huysuz bekâr kızlar” ile “koca arayan dul kadınlar”dan ibaret olduğu zannedilecektir. Araya birkaç tane Kemal Sunal’ın filmlerini andıran mizah hikâyeleri de katar. Ömer Seyfettin’in zihni, herhalde hanımından ayrılmış olduğundan, daha çok kadınlarla meşguldür. Ve ürettiği hikâyeler de onlarla alakalıdır. Sık sık kaçıklardan/üşütüklerden de bahseder. Kafayı üşütmekle ilgili örnekler, çok sık görülür hikâyelerinde. Bu da kendisinin zihni durumunun da SOS verdiğini göstermektedir. Belki yaşasaydı, zihni yönden daha kötü duruma düşebilirdi. Osmanlının çöküşünü o da Mehmet Akif gibi, Hasan Basri Çantay gibi, yani dönemin diğer aydınları gibi görmüştür. Ama çözüm üretebilmiş değildir. Zamanımızdaki milliyetçiler gibi kafası karışıktır. Bir Turan der, bir Kuran, der. Türkçe ibadeti, Ömer Seyfettin de savunur, kendisinin ibadetle hiçbir alakası olmadığı halde. Bu konuda Ziya Gökalp mi onu etkilemiştir, yoksa o mu Ziya Gökalp’i denilirse, ikisini de etkileyen, iki (tanıdık) sima vardır: Abdullah Cevdet ve Baha Tevfik.

...................................................................................... Haber Burada ......................................................................................
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Şahıslara yönelik ağır itham, küfür ve onur kırıcı ifadelerde bulunanlara İp adresleri üzerinden dava açılacaktır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Kalplerimizle yaptıklarımız niyet ve düşüncelerimizdir18 Mart 2016 Cuma 07:53
 • Rusya ve Çin bizi aldatmasın29 Şubat 2016 Pazartesi 11:45
 • Hak batıla galabe çalacaktır.16 Şubat 2016 Salı 20:36
 • Namaz Kılanlara Mektup!09 Şubat 2016 Salı 19:19
 • Bu Video İzlenme Rekorları Kırıyor - Tıkla İzle ve Paylaş06 Aralık 2015 Pazar 13:54
 • Şuursuzluk salgını06 Aralık 2015 Pazar 10:32
 • Cihat bu ümmetin ve tüm insanlığın oksijenidir.01 Aralık 2015 Salı 21:20
 • İngiliz Gözü21 Kasım 2015 Cumartesi 20:51
 • Destur Ya Hz. Pir, (33)20 Ekim 2015 Salı 12:43
 • Destur Ya Hz. Pir, (32)12 Ekim 2015 Pazartesi 13:30
 • Tüm Hakları Saklıdır © 31.01.2014 Test Yayın - Haber Burada Net, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici, öğretici ve eğitici yayınlar yaparak takipçilerini bilinçlendirir. . . Haber Burada | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : haberburadanett@gmail.com | Faks : haberburadanett@gmail.com | Haber Scripti: CM Bilişim