Diyanet Ne Yapar?
Ahmet BELADA

Ahmet BELADA

Diyanet Ne Yapar?

23 Şubat 2018 - 09:20 - Güncelleme: 28 Şubat 2018 - 23:47

Kanun: “Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir” der.

Cumhuriyetle beraber kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şeyhülislamlık ve Şer’iyye ve Evkaf Bakanlığı’nın devamı münasebetiyle güçlü bir geçmiş, gelenek ve tecrübeye sahiptir.

Diyanet, etkin, katılımcı, üretken, kaliteli, şeffaf; sabırlı, metanetli hesap verilebilirlik anlayışıyla ülke ve dünya gerçeklerine uyumlu platform niteliğini taşıyan; kendi ve yaşadığımız toplumun dini yönden zayıf yönlerini güçlendirmek, güçlü yönlerini ise geliştirmeye matuf bir kurumdur.

Diyanet, yaşadığımız yüz yıla uygun; etkin, sorumlu, özverili, öngörülü, özgüvenli, yurt içinde ve yurt dışında kararlı bir çalışma ortaya koymalıdır.

Geldiğimiz noktada temsili manada Türkiye’nin olduğu kadar dünya Müslümanlarının da umudu haline gelmiştir.

Dolayısıyla Diyanet, misyonu ve vizyonu itibariyle evrensel düşünmek, evrensel iş yapmak zorundadır.

Her geçen gün kazandığı olumlu imajıyla Diyanet, kurumsal yapısı ve dünyanın hemen her yerindeki teşkilatlanmasıyla Türkiye’nin gülen yüzü olmuştur. Hal böyle olunca müstahdeminden Başkanına hemen tüm Diyanet camiası bu sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.

Türlü engellemelere ve zorluklara rağmen kurulduğu tarihten günümüze kadar birbirinden yararlı faaliyetlerde bulunan, son zamanlarda halkla da epeyce kaynaşan Diyanet İşleri Başkanlığı yeni Başkanıyla yeni hedeflere adım adım ilerlemektedir.

Diyanet’in Türkiye’de istisna bir yeri vardır. Konu din olunca toplumun tüm katmanlarını ilgilendirmektedir. Hal böyle olunca da Diyanet’in söylediği-söylemediği, yaptığı-yapmadığı iş ve sözlerden dolayı ya tasvip edilmiş yahut eleştirilmiştir. Değişik bir ifadeyle sussa da konuşsa da bir şekilde diyanet gündemdedir.

Diyanetin teşkilat yapısı; bir Başkan, üç başkan Yrd. İki müstakil kurul, yedi genel müdürlük, iki adet rehberlik - teftiş ve strateji başkanlığı, iç denetim birim başkanlığı, hukuk müşavirliği, döner sermaye müdürlüğü ve eğitim merkezinden oluşan güçlü bir teşkilat yapısından meydana gelmektedir. 

DEVAM EDEN FAALİYETLER

İsminden de anlaşılacağı gibi Diyanetin görevi ağırlıklı olarak din ve dinle ilgili iş ve işlemlerdedir.

Hiç şüphesiz Diyanette elan birçok hizmet devam etmektedir. Yüz binin üzerinde personeliyle Başkanlık her gün yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bazen farkındalık oluşturmak ve gündemden kopuk olmaması açısından sosyal faaliyetlerde de bulunmaktadır. Mesela Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüzün 29-30 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü salonunda iki günlük “Vahyin Kutsadığı Şehir KUDÜS” konulu çalışta yapıldı. (ilerde bu konuda yazacağım)

Fakat halkımızın çoğu bu çalışmaları bilmemektedir. Benimde katıldığım bir faaliyetimizden kısaca bahsetmek istiyorum.

Değerli Başkanım Prof. Dr. Ali Erbaş Bey’in Eğitim Hiz. Genel Müdürlük yaptığı yıllarda görüştüğümüzde imamlara ait yapılan bir programdan bahsederdi. Bahsederken de mutluluktan kendinden geçerdi. Doğrusu yapılan hizmetin künhüne vakıf olmadığımdan fazlaca dikkatimi çekmezdi. Başkan olduktan sonra da aynı organizeyi yeni Genel Müdür Kadir Dinç Bey devam ettiriyor. İyi ki de devam ettiriyor. 

Son organizeye konuşmacı olarak beni de münasip görmüşler. O da ne! Gördüğüm manzara karşısında şaşırdım. Aynı zamanda da hayran oldum. Niye mi? Doğu ve Güneydoğu bölgesinde görev yapan kardeşlerime pozitif ayrımcılık yapmak koşuluyla Türkiye’nin hemen her ilinden beş yüz mihrap grevlisi, üç yüz de 4-6 yaş grubuna ders veren hocalarımız olmak üzere, eşleri ve çocukları hariç sekiz yüz kişinin bulunduğu bir topluluk… Böyle bir eğitimi bu kadar süreyle hiçbir kurum yapamaz yapsa da bu ahenk ve huzur içinde gerçekleştiremez. Diyanet bunu yapıyor. Tüm bu ve buna benzer güzel hizmetleri orada bulunanların dışında kim ne kadar biliyor?

Yapılan “Din Görevlileri Buluşması ETKİLİ DİN GÖREVLİSİ ETKİN DİN HİZMETLERİ”temalı bir etkinlik. Buluşma beş gün müddetince devam ediyor. Diyanetin misafiri olan hocalarımız hanımlarıyla gelebildikleri gibi 12 yaş altındaki yavrularımızdan da ücret alınmıyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen etkinlikte alanında uzman kişilerce yapılan konuşmaların yanı sıra, ilgili Genel Müdürlük elemanlarınca da belirli konularda bilgilendirmeler yapılıyor.

Atölye çalışması adı altında yapılan etkinlikte yaklaşık yirmişer kişilik gruplar halinde değişik illerden gelen hocalarımız bir yöneticinin nezaretinde bir birleriyle daha yakından tanışmanın yanı sıra yaptıkları güzel örnekleri birbiriyle paylaşıyorlar. Eğer varsa karşılaştıkları sıkıntılardan bahsediliyor. Tüm bunlar kayıt altına alınarak ilgililer tarafından değerlendiriliyor.

Kaldığım iki gün içinde serde teşkilatçılıkta olduğundan çok sayıda kardeşlerimle muhabbet etme imkânı buldum. İstisnasız hemen hepsi de hallerinden çok memnun. Bazı arkadaşlar; “diyanet bize bu kadar masraf ediyor. İnşallah bunun hakkını veririz” dedi. Biliyor musunuz buna çok sevindim. Kendine yapılanın kadrini bilmek ne hoş bir anlayış. Ayrıca yapılan bu hizmetin kendilerine verilen bir değer olarak algılıyorlar. Şimdiye kadar böyle güzel muamele görmediklerinden bu durum onları ziyadesiyle mutlu etmiş. Orada buluna bir grevlin beyanına göre şimdiye kadar kırk iki bin görevlimiz bu imkândan faydalanmış. Yanlış duymadınız tam kırk iki bin. Nasip olursa Türkiye’deki bütün görevlilerimizin bu çalışmadan geçeceğini, gerekirse iki-üç defa bu eğitime tabi tutulabileceklerinden bahsettiler.

Kitlesel eğitimler zordur. Ne fayda sağladığı hemen anlaşılmaz. Fakat bu tür çalışmaların neticeleri sonraları daha çok anlaşılır.

Ben Cuma (26.01.2018) günü saat 9.00’da “Fikir Dünyamızın Öncülerinden Örnekler”konulu bir saat yirmi dakikalık bir konuşma yaptım. Doğrusu sabahın o saatinde katılımın az olacağını, katılanların da mahmur olacağını düşünüyordum. Hey hat! Yanılmışım. Salon tam doluydu ve o kadar dikkatle dinliyor ve not alıyorlardı ki, bu durum beni bir hayli mutlu etti.

Bunun bilinmesi ve bunu gerçekleştiren birim yetkilileri tebrik edilmelidir. Başkanım başta olmak üzere, mevcut çalışmayı büyük bir heyecanla sürdüren Eğitim Hiz. Genel Müdürü Kadir Dinç Bey’e, çalışmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayan Cafer Tayyar Doymaz ve diğer görevli kardeşlerimi gönülden tebrik ederim.

Ahmet BELADA
ahmetbelada@gmail.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar