Üzerine Yemin Edilen On Gün, Muharrem Ayı ve Âşûra Günü (1)

Üzerine Yemin Edilen On Gün, Muharrem Ayı ve Âşûra Günü (1)

Muharrem ayı nedir? Aşure nedir, Neden Allah bu ay üzerine yemin etmiştir?

26 Eylül 2017 - 11:36 - Güncelleme: 30 Eylül 2017 - 11:41

Yüce Rabbimiz “Şüphesiz ki Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah’ın katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır(Tevbe, 36) buyurur. Efendimiz (s.a.s.) de haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve recep olarak açıklamıştır. (Buhari, Müslim) Dört ayın bu şekilde anılması; bu aylarda savaşın haram kılınması, işlenen sevap veya günahlara başka zamanlarda yapılanlardan daha fazla mükâfat veya ceza verilmesi, böylece bu dört ayın yılın diğer aylarından farklı bir önem ve saygınlığa sahip bulunması sebebiyledir. (Cessas, Ahkamu’l-Kur’an, III/143; Elmalı, IV/2523)

Yüce Rabbimiz (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de haram ayda savaşmanın büyük günah olduğunu, bu aya karşı saygısızlık edilmemesi ve insanların birbirine zulüm yapmaması gerektiğini belirtmiştir. (Bakara, 217; Maide, 2, Tevbe, 36)  

Haram aylardan biri olan “muharrem”, kelime olarak “haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan ve saygı duyulan” gibi anlamlara gelir. Efendimiz (s.a.s.) muharrem ayını “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur” (Müslim, Tirmizi)  buyurarak bu mübarek ayı “Allah’ın ayı” olarak nitelemiş ve Müslümanları bu ayda oruç tutmaya teşvik etmiş; muharrem ayında tutulan her bir oruca, otuz günlük oruç tutma sevabı verileceğini müjdelemiştir. (Taberani, el-Mu’cemu’l-Vasit)

Fecr suresinde kendisine kasem edilen “on gün”, zilhicce ayının ilk on günü şeklinde yorumlanmış olmakla birlikte muharrem ayının ilk on günü olarak da tefsir edilmiştir. (Elmalı, IIX, 5791) 

Cahiliyye döneminde de saygı duyulan bir ay olan muharrem ayı, Hz. Ömer Efendimizin (r.a.) hilafeti döneminde, hicri 17/ miladi 638 yılında Efendimizin (s.a.s) Mekke’den Medine’ye hicretinin (hicret esasında rebiulevvel ayında vuku bulmuştur) resmi takvim başlangıcı olarak kabul edilmiş; bu tarihten sonra hicrî yılın ilk ayı olmuştur. Böylece muharrem ayı, Müslümanlar nezdinde daha da önemli bir hale gelmiştir.

Arap hükümdarları yeni hicri yılın ilk gününe saygı göstermişler, tebrikleri kabul etmek üzere törenler düzenlemişlerdir. Osmanlı döneminde de muharrem ayında devlet erkânı padişahın huzuruna çıkarak yeni yılı tebrik eder ve padişahtan “muharremiye” denilen hediyeler almışlar, maiyetindeki kişilere de “muharremiye” vermişlerdir. Ayrıca şairler tarafından yeni yıla dair manzumeler yazılmıştır. (DİA, “Muharrem”, XXXI/5)

Hicri yılbaşı olan muharrem ayının özellikle onuncu günü yani aşura günü ayrı bir önemi haizdir. Bu güne, içerisinde cereyan eden birçok önemli olaya binaen ayrı bir değer atfedilmiştir.

Sonraki yazımızda Aşure günü, önemi ve bu günde meydana geldiği rivayet edilen olaylar üzerinde duracağız.

Hicri yeni yılımızın tüm Müslümanlar ve özellikle ülkemiz için hayırlara ve huzurlara vesile olmasını; gözyaşlarının dinmesini, akan kanların durmasını, bütün dünyada barış ve esenliğin hâkim olmasını Yüce Rabbimizden (c.c.)  niyaz ederim. Selam ve dua ile…

Mehmet Ali Aytekin

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..