• BIST 79.764
  • Altın 125,157
  • Dolar 3,0742
  • Euro 3,3471
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 23 °C
  • Şanlıurfa 27 °C

LGBT’ler İşte Böyle HELAK OLDU!

LGBT’ler İşte Böyle HELAK OLDU!
Haber Burada

İnsanlık tarihi, milletlerin ve toplumların nice ibretlik hikayeleriyle doludur. Günümüzde gitgide yayılmakta olan bir takım alışkanlıklar tarihte birçok kavmin yerin dibine batmasına sebep oldu.

İnsanı var ettikten sonra onun her anına müdehale eden Allah, koyduğu yasa ve kanunlar dışında hareket eden milletleri zaman zaman elçiler aracılığıyla uyarmış bu uyarılara aldırış etmeyenleri de yok etmiştir.

Ülkemizde özgürlük adı altında özellikle Ramazan ayına denk getirilen LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender) yürüyüşleri helake doğru gittiğimizin bir işareti olabilir.

Gündem saptırmaya yönelik olduğu düşünülen bu çabaların sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de sergilendiği görülüyor. Bu ahlaksızlığı masumlaştırmak için ABD’de bir Gay Klübünde meydana gelen olayı incelemek gerekir.

Dikkat etmemiz gereken en önemli konu, tarihte helak olan kavimlerin hepsinin bu tür ahlaksızları yapıyor olmamasıdır. İçlerinde sapık ve sapkınlara sessiz kalmalarından dolayı helak oldular.

LÜTFEN BU HABERİ PAYLAŞIN VE YAYIN...

İnsanlık Tarihinde Bütün LGBT’ler İşte Böyle Helak Oldu

Kur’anın verdiği habere göre;

A’raf Suresi:
Lût'u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: "Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?" ﴾80﴿

"Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz." ﴾81﴿

Kavminin cevabı ise sadece, "Çıkarın bunları memleketinizden! Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar!..." demek oldu. ﴾82﴿

Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azab içinde kalanlardan oldu. ﴾83﴿

Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık." Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu. ﴾84﴿

hqdefault.jpglut-kavmi-helak23.jpg

LÜTFEN BU HABERİ PAYLAŞIN VE YAYIN...

Hud Suresi:

İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lût kavmi hakkında (adeta) bizimle mücadeleye başladı. ﴾74﴿

İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biri idi. ﴾75﴿

(Melekler dediler ki): Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin (azap) emri gelmiştir. Ve onlara, geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir! ﴾76﴿

Elçilerimiz Lût'a gelince, (Lût) onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı da «Bu, çetin bir gündür» dedi. ﴾77﴿

Lût'un kavmi, koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. (Lût): «Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin); sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu!» dedi. ﴾78﴿

Dediler ki: Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin. ﴾79﴿

(Lût:) Keşke benim size karşı (koyacak) bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim! dedi. ﴾80﴿

(Melekler) dediler ki: Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle (yola çıkıp) yürü. Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan (azap) şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vâdolunan (helâk) zamanı, sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? ﴾81﴿

Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine (balçıktan) pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. ﴾82﴿

(O taşlar:) Rabbin katında işaretlenerek (yağdırılmıştır). Onlar zalimlerden uzak değildir. ﴾83﴿

61509.jpg7ebc23e9-7584-4e0a-91f6-1b495729971e.jpg

LÜTFEN BU HABERİ PAYLAŞIN VE YAYIN...

Hadislerle İslam'da Bu Konu Nasıl Geçiyor?

Resûlullah’ın anlatılarında zikri geçen peygamberlerden biri de, Kur’an’da kendisine “hüküm”, “hâkimlik”, “peygamberlik”, “hükümdarlık” ve “ilim” verildiği bilhassa vurgulanan (Enbiyâ, 21/74) Hz. Lût’tur. Hz. Lût’un halkı da diğer peygamberlerin kavimleri gibi onun peygamberliğine inanmamış, onu yalanlamışlardı. (Kamer, 54/33) Lût (as) kavmine, “…Allah’a karşı gelmekten korkmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin! Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.” (Şuarâ, 26/161-165) “…Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı hayâsızlığı mı yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Siz haddi aşan bir toplumsunuz.” demişti. (A’râf, 7/80-81)

Bunun üzerine kavmi onu ve taraftarlarını bu hayâsızlıktan uzak durdukları için memleketinden çıkarmak istemişler, (A’râf, 7/80-82) “…Ey Lût! Ey Lût! (İşimize karışmaktan) vazgeçmezsen mutlaka (şehirden) çıkarılanlardan olacaksın!” demişlerdi. (Şuarâ, 26/167) Lût (as) onlara cevaben, “…(Bu ilâhî ikazdan sonra hâla) siz, ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz.” demişti. (Neml, 27/55)

Bunun üzerine Allah Teâlâ onları helâk etmeleri için meleklerini gönderdi. (Hicr, 15/58) Melekler insan şekline bürünüp Hz. Lût’un evine konuk olarak geldiler. Lût (as) gelenlerin oraların yabancısı olduklarını (Hicr, 15/61–62) görünce, kavminin onlara hayâsız bir şekilde zarar vermesinden korktu. (Hûd, 11/77)

Misafirlerin geldiğini duyan şehir halkı sevine sevine Hz. Lût’un evine geldiler. (Hicr, 15/67) Lût (as) onlara, “…Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın; Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin!” (Hicr 15/68-69) dedi. Bunun üzerine şiddetle Hz. Lût’a karşı çıkan gözleri dönmüş şehir halkı, “…Biz seni, el âlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?” (Hicr 15/70) dediler. Lût (as) ise, “İşte kızlarım. Eğer (düşündüğünüzü) yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz).” dedi. (Hicr, 15/71) Ama ahlâksız topluluk “…İyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun.” (Hûd, 11/79) diye cevap verdi.

Halkının bu yaptıkları karşısında Lût (as), “Keşke size karşı (koyacak) bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim!” (Hûd, 11/80) “Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et!” (Ankebût, 29/30) “Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar!..” (Şuarâ, 26/169) diyerek Allah’a yalvardı. Durumu fark eden misafirleri ona şöyle dedi: “Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar.” (Hûd, 11/81) “...Bilâkis biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Biz, sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse, sakın dönüp de ardına bakmasın, istenen yere gidin.” (Hicr, 15/63-66) “Ancak karın müstesna. (Onu bırak.) Çünkü onların (kavminin) başına gelecek olan azap onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?!” (Hûd, 11/81)

Bunun üzerine Lût (as) karısını arkada bırakarak ailesini alarak oradan uzaklaştı. Derken güneşin doğuşu sırasında, onları uğultulu ve korkunç bir ses yakaladı. Onları yerle bir etti. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdı. (Hicr, 15/73-74; Hûd, 11/82-83) Böylece karısı hariç Hz. Lût ve ailesi kurtulmuş oldu. (Sâffât, 37/134-135; Şuarâ, 26/170-171)

Peygamber Efendimiz, “Allah, Lût’a rahmet etsin. O, sağlam bir kaleye sığınmıştı...” (B4694 Buhârî, Tefsîr, (Yûsuf) 5; M6144 Müslim, Fedâil, 153) buyurarak Hz. Lût’tan bahsetmiş, onun Allah Teâlâ’ya nasıl sığındığını anmıştı. Böylece Hz. Lût’un, bütün bu zorluklara rağmen tevhid mücadelesini azimle yürütmesini ashâbına örnek göstermişti. Peygamber Efendimiz, bir taraftan Hz. Lût’un mücadele azmine işaret ederken diğer taraftan da “Ümmetim için korktuğum şeylerin arasında en korkunç olanı Lût Kavmi’nin işlediği cürümdür.” (T1457 Tirmizî, Hudûd, 24; İM2563 İbn Mâce, Hudûd, 12) buyurarak Lût Kavmi’nde yaygın olan eşcinsellik gibi çirkin bir fiile yaklaşmamaları hususunda ümmetini uyarıyordu. Günümüzde eşcinselliğin yaygınlaşmış olduğu ve doğal bir cinsel tercih gibi ele alınmaya çalışıldığı düşünüldüğünde Peygamber Efendimizin bu endişesinin haklılığı açık bir şekilde görülmektedir. Bu çirkin fiilin, çeşitli kitaplarda “Lûtîlik” veya “Livata” diye Hz. Lût’un ismi ile birlikte anılması da yanlış bir kullanımdır. Bu sebeple günümüzde kullanılan homoseksüellik ve eşcinsellik gibi isimlendirmelerle anılması daha uygun görülmektedir.

LÜTFEN BU HABERİ PAYLAŞIN VE YAYIN...

Peki LGBT’nin açılımı nedir?

Lezbiyen: Başka kadınlara karşı cinsel istek hisseden veya kadın kadına cinsel ilişkiye girenler. (Kadın eşcinsel)

Gay: Başka erkelerle (erkek erkeğe) cinsel ilişkiye girenlerdir. Erkek eşcinseldir.

Biseksüel: Hem kadınlarla hem de başka başka erkeklerle ilişkiye giren kadınlardır.

Transgender: "Bireylerin kadın veya erkek cinsiyet rollerine ait geleneksel tanımlara açıkça uygun olmaması, fakat bunlar arasında hareket etmesi" "Bireylerin doğumda sahip olduğu cinsel organa bakılarak atandıkları cinsin, kendilerini tanımlama konusunda yanlış veya eksik olduğunu hissetmesi." "Doğumda atanan cins (ve kabul edilen cinsiyet) ile tanımlanamama veya temsil edilmeme" (Wikipedia)

 
Etiketler: , , , ,
...................................................................................... Haber Burada ......................................................................................
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Şahıslara yönelik ağır itham, küfür ve onur kırıcı ifadelerde bulunanlara İp adresleri üzerinden dava açılacaktır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 31.01.2014 Test Yayın - Haber Burada Net, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici, öğretici ve eğitici yayınlar yaparak takipçilerini bilinçlendirir. . . Haber Burada | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : haberburadanett@gmail.com | Faks : haberburadanett@gmail.com | Haber Scripti: CM Bilişim