• BIST 78.844
 • Altın 125,575
 • Dolar 3,0876
 • Euro 3,3575
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 12 °C
 • İzmir 18 °C
 • Şanlıurfa 20 °C

Elfâz-ı Küfr

Elfâz-ı Küfr
Vakti zamanında ortaokul ve lisede okurken yazılı kâğıdına cevaplar veya yanıtlar kelimesini yazmak, dünya görüşümüz hakkında ipucu verirdi.

İmkân/olanak, ihtimal/olasılık da buna dâhil. Bu tercihlerin şimdiki dünyamızda pek karşılığı olmasa da o zamanlar sınıf geçmekle bile doğrudan alakası vardı.

İran’da Şah yıkılıp yeni yönetim iş başına geçince, durumdan memnun olmayıp Türkiye’ye kaçan ve aynı üniversitede okuduğumuz kısmen maldan mülkten yana varlıklı İranlı arkadaşlarımız olmuştu. İslam’la irtibatlı yeni yönetimden memnun olmayan bu arkadaşlarımıza karşı İran’ın yeni yönetimini savunuyorduk. İslam’ın, devlet yönetimine dair tamamen kişisel tercihle sınırlı bir ahlak ve kültürel yaklaşımının ötesinde fıkhının da olduğunu keşfettiğim bir dönem. O dönem aynı zamanda, ülkemizde askeri yönetimin işbaşında olduğu ilk yıllar. Yaptığımız tartışmalar bizi ilim sahibi insanlara götürürdü. Üniversitenin Yüksek İslam Enstitüsünde ve İlahiyat Fakültesinde derslere giren Rahmetli Ruhi Özcan, Yusuf Ziya Kavakçı ve İhsan Süreyya Sırma ilk akla gelenler. Edebiyat Fakültesinde Nusret Çam, Necati Kara, Mehmet Vanlıoğlu ve Muhsin Bozkurt. Ziraat Fakültesinde Seyit Mehmet Şen ve diğerleri. Etrafımızda yükselen burç gibiydiler…

Elfâz-ı küfür kavramıyla öyle bir ortamda karşılaştım. Sahibini küfre düşüren sözler. İşte o zaman, orta öğretimde kelimeler üzerinden yürütülen kavga bende manasını buldu. Bir kelimeyi kullanmayı ihtiyar ederken, bir yere aidiyet ifade ediyorduk. Bir başka anlam dünyasını da reddediyorduk tabi ki. Müslüman bir genç olmanın heyecanıyla (Allah [Azze ve Celle] onların ümmet içindeki varlığını daim eylesin) telif veya çeviri ne bulursak okuyorduk. Namazı terk etmenin hükmü, örtünme/hicap ve tesettür fıkhı, delil ikamesi, tekfir etme, İslam’da devlet yönetimi ve hukuk, Darul Harp/Darul İslam, şeyhler, tarikatlar ve tasavvuf…

Her meseleyle ilgili bulunduğumuz yere göre vaziyet alırken elfâz-ı küfür kavramı bütün grup veya anlayışlar tarafından hep dışarıda bırakılırdı. Ağzına geleni konuşan bir toplumda bunun bir sebebi vardı elbet. Sahibini küfre düşüren sözlerden bahis ediyoruz. Şaka yaparken, itham ederken, kızdığımızda, övmek istediğimizde öylesine ağzımızdan çıkan sözlerden biri bu sınıfa dâhil olabilir. Meseleyi hiçbir yanlış anlamaya (taraf tutma bakımından) meydan vermemek için resmi bir kaynaktan takip edelim: Diyanet İslam Ansiklopedisi Elfaz-ı Küfür maddesi.

“Elfaz-ı küfür tamlaması; Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen vahiyleri ve bunlardan zorunlu olarak çıkan dini hükümleri (zarürat-ı diniyye) inkâr etme özelliği taşıyan bütün sözleri kapsamına alır. Kur’an-ı Kerim ‘de elfâz-ı küfür yerine “kelimetü’l-küfr” (inkar sözü) tabiri geçmektedir (Tevbe 74). Bu ayette, münafıkların küfür kelimesini telaffuz etmek suretiyle Müslüman iken kâfir oldukları ifade edilmiş ve küfür kelimesini söylemenin kişiyi imandan çıkarıp küfre soktuğu belirtilmiştir. Sözü edilen ayetin, Tebük Gazvesi öncesinde Müslüman olduğunu söylediği halde Hz. Peygamber’e gelen vahiylere inanmak istemeyen Celas b. Süveyd’in, “Muhammed’in kardeşlerimiz için söyledikleri doğru ise eşeklerden daha alçak olalım” demesi üzerine nazil olmasından ve bu hususun da “küfür kelimesi” şeklinde nitelendirilmesinden anlaşıldığına göre… Hadislerde az da olsa müminleri küfre götüren söz ve davranışlar üzerinde durulmuştur. Buna göre Müslümanları tekfir edenler (Ebü Davüd, Sünnet, 15), Allah’tan başkasının adına ant içenler (Buhari, İman 112), kâhinlere gidip verdikleri haberleri tasdik edenler (İbn Mace, Taharet 122), Kur’an hakkında tartışanlar (Müsned II, 258) ve küfre rıza gösterenler (Müslim, Feza’ilü’ş şahabe 161 ) kâfir olarak nitelendirilmektedir… Eserinde elfâz-ı küfür konusuna geniş yer ayıran Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi’dir… İslam âlimleri Allah ve Resul’ünün ancak kafirlerce söylenebileceğini veya yapılabileceğini bildirdikleri, Müslümanların yalnız kafirlere ait olabileceği üzerinde icma ettikleri yahut Allah ve Resul’üne imanla bağdaştırılmasını imkansız gördükleri söz ve davranışları elfâz-ı küfrün belirlenmesinde temel ilke kabul etmişlerdir (Ali el-Kari, Şerhü’ş·Şifa, ll, 528).”

Bu meselenin önemine dair şüphe duymak bir Müslüman için sıkıntılı olabilir. Diyanet İslam Ansiklopedisinde yayınlanan bu makalede elfâz-ı küfr kavramına sözün yanında davranışın da dâhil edilmesi ilginç. Amelin, küfre düşmeye ait bir böyle bir bahiste ona dair bir cüzden sayılması tersinden amelin imana ait bir cüz olduğu görüşünü de destekler sanki. Ayrıca imanın şubeleri ve artıp eksilmesiyle ilgili hadisler de bunu doğrular. Türkiye’de Müslümanların ekserisi ameli imandan bir cüz saymazlar da o sebeple söylüyorum. Neyse efendim, bu başka bir mevzu.

Müslüman olmak bir bağlanma meselesi. Ahdine sadık kalmakla mümkün. Oldu da bitti maşallah tarzı bir şey değil. “İslâm, bulduktan sonra aramanın rejimidir” diyor ya Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek, tam da o. Her durumda farkında olmayı, davranış ve söz kontrolü istiyor.

Bir harekete, kişiye, anlayışa dair kanaat belirtirken kullanılan tabirlere dikkat edilmezse şayet; sahibi için sıkıntı verici olabilir. Elfâz-ı küfrü izah ederken zikredilen, “Muhammed’in kardeşlerimiz için söyledikleri doğru ise eşeklerden daha alçak olalım” sözüne dikkat edelim lütfen. Bundan daha ağırlarının Müslüman olduğunu gördüğümüz kişiler tarafından bir hadisi, bir fıkhi hükmü kabul etmemek, yok hükmünde saymak için kullanıldığına şahitlik etmişliğim vardır. İçtihatlarına veya fikirlerine karşı oldukları kişileri bir hamlede dinin dışına itiveriyorlar. Delil, izah, insaf, ilim, takva yok; sadece konuşup duruyorlar. Müslümanı tekfir etmek de elfâz-ı küfürden sayıldığı için söylüyorum. Bir de yeri gelmişken şunu ifade etmek isterim; aynı derecedeki bir düşmanlığı, kini, buğzu; müşriklere, kâfirlere, aleni münafıklara da gösterseler gam çekmeyeceğim.

Bir keresinde, kendisine delil ikamesi yapılan birinin buna rağmen bizce İslam dışı sayılan anlayışını, itikadını değiştirmemesi onu tekfir etmemize yeter mi diye sormuştuk Rahmetli Ruhi Özcan Hocaya. Ondan öğrendiğimiz ilk şey, Müslümanın meselesiyle ilgilenmek için gösterdiği sabırdı. Kendisinin zaten haberdar olduğu mesele hakkında birbirini tekrardan ibaret olan sözlerimiz bitinceye kadar bizi dinledi. Hocamızın cevabına geçmeden önce Kamil Yeşil’in yıllar önce bir gazetede yayınlanan Rahmetli Ruhi Özcan hatırasını nakledeyim: “Ruhi Özcan dendi mi herkes gayriihtiyari hürmet vaziyeti alırdı. Söz, ses, hareket hemen saygı moduna geçer, hayranlık ve vakar birleşirdi. Bu, Ruhi Özcan’ın ilim ehli olmasının yanında ehl-i takva olması ile de ilgili idi. Ondan başka fıkıh hocaları olmasına rağmen illa onun açıklamasına (içtihat) bakılırdı. O demişse doğru idi.” Hoca böyle biriydi işte…

Gelelim cevaba: “Belki, sizin delillerinizi değil de sizi kabul etmiyordur, bunu hiç düşündünüz mü” dedi. “O delilleri siz söylediğiniz için reddediyordur, delil olarak kıymetini veya hakikatini inkâr ettiği için değil.” Sonra bunu iyice anlamamız için etraflıca anlattı. İlim sahibi olmaktan, tevhitten, takvadan, ibadetten ve ahlaktan bahis etti. Müslümanın Müslümanla olan velayet meselesini izah etti. Müslümanın Allah (Azze ve Celle) katında olan değerini anlattı. Kardeşliğimizin ve müminlerin velayetinin hayırda yarışmakla ilgili bir teklif değil farz olduğunu söyledi. Birbirinizden bu kadar kolay vazgeçmeyin dedi. O sene üniversite camiinde Ramazan ayında kıldırdığı bir Cuma namazında verdiği hutbede de müminlerin velayeti meselesini anlatmıştı. Allah (Azze ve Celle) ona rahmet etsin; âmin. (Bu vesile ile Ravza yayınlarından çıkan Vahiy Kültürü isimli kitabından da söz etmiş olalım inşallah. Bulunup okunulası.)

Hülasa efendim; aklımız karışık. Görüşümüz bulanık. Velakin, kalbimizde olan imandan yana bir şüphemiz yok. Biraz gayret etsek, niyetimizi halis kılsak Allah (Azze ve Celle) kalplerimizi sıdk ile İslam üzere sabit kılacak inşallah. Gayret ilimdir, halis olmak ise ibadet ve ahlaka düşkünlüktür burada. Amma, ille de nebilerin varisi olan âlimlerden istifade etmekten yana bir nasip için feryat etmeliyiz. Ticaretimizde dolandırılsak, mevkiimizden uzaklaştırılsak hakkımızı aramak için kapı kapı dolaşıp feryat etmez miyiz? Dinimize gösterdiğimiz ihtimam ticaretimize ve mevkiimize gösterdiğimizden daha az olmasın emi…

...................................................................................... Haber Burada ......................................................................................
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Şahıslara yönelik ağır itham, küfür ve onur kırıcı ifadelerde bulunanlara İp adresleri üzerinden dava açılacaktır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Kalplerimizle yaptıklarımız niyet ve düşüncelerimizdir18 Mart 2016 Cuma 07:53
 • Rusya ve Çin bizi aldatmasın29 Şubat 2016 Pazartesi 11:45
 • Hak batıla galabe çalacaktır.16 Şubat 2016 Salı 20:36
 • Namaz Kılanlara Mektup!09 Şubat 2016 Salı 19:19
 • Bu Video İzlenme Rekorları Kırıyor - Tıkla İzle ve Paylaş06 Aralık 2015 Pazar 13:54
 • Şuursuzluk salgını06 Aralık 2015 Pazar 10:32
 • Cihat bu ümmetin ve tüm insanlığın oksijenidir.01 Aralık 2015 Salı 21:20
 • İngiliz Gözü21 Kasım 2015 Cumartesi 20:51
 • Destur Ya Hz. Pir, (33)20 Ekim 2015 Salı 12:43
 • Destur Ya Hz. Pir, (32)12 Ekim 2015 Pazartesi 13:30
 • Tüm Hakları Saklıdır © 31.01.2014 Test Yayın - Haber Burada Net, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici, öğretici ve eğitici yayınlar yaparak takipçilerini bilinçlendirir. . . Haber Burada | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : haberburadanett@gmail.com | Faks : haberburadanett@gmail.com | Haber Scripti: CM Bilişim