• BIST 79.933
  • Altın 125,211
  • Dolar 3,0841
  • Euro 3,3545
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 15 °C
  • Şanlıurfa 16 °C

Dijital Oyunlarda Müslüman Temsili

Dijital Oyunlarda Müslüman Temsili
Dünyada 1,2 milyar dijital oyun kullanıcısı bulunuyor. Bu rakamlar akıllı telefonlar, tabletler ve taşınabilir cihazlar sayesinde giderek artıyor.
Oyunlarda dinsel öğelerin kullanımı ise önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu alandaki çalışmalar ise oldukça sınırlı görünüyor.  Peki dijital oyunlarda nasıl bir Müslüman temsili var? Bu oyunlarda İslam hakkında hangi öğeler ön plana çıkıyor? İslamofobik söylemin üretilmesinde etkili mi?
 
Sinema ve din, medya ve din alanlarında çalışmaları bulunan; Medya ve Din Sempozyumu’nda “Dijital Oyunlarda Müslüman Temsili” başlıklı bildirisiyle önemli tespitler sunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile bu tespitleri konuştuk. 
 
“Dijital oyunlar, geleneksel medyadan daha cüretkar bir biçimde klişe üretiyorlar.”
 
İslamvemedya.com: Öncelikle dijital oyunlarla ilgili çalışmayı akademik bir alana taşıdığınız için teşekkür ederiz. Çünkü bu tür araştırmalar genellikle yüzeysel kalıyor… Yaptığınız çalışmada elde ettiğiniz verilere göre dijital oyunlarda Müslümanlar veya İslam nasıl temsil ediliyor?
 
Bilal Yorulmaz: Dijital oyunlarda Müslüman temsilini iki biçimde ele alabiliriz. Birincisi Batılı üreticiler tarafından üretilen oyunlar; ikincisi İslam dünyasında üretilen oyunlar. Batıda üretilen dijital oyunlardaki Müslüman temsili, genel olarak Batı medyasındaki Müslüman temsiliyle benzerlik göstermektedir. Fakat dijital oyunlar, “ihmal edilmiş medya” olarak adlandırıldığı, genellikle genel kültürel söylemin dışında düşünüldüğü, akademik çalışmalarda ihmal edildiği ve medya alanında eleştirilere daha az muhatap olduğu için klişeler ve stereotiplere daha açıktan ve cüretkar biçimde yer verilebiliyor.
 
 
“Dijital oyunlarda da İslamofobik söylem hâkim!”
 
İslamvemedya.com: Bunu biraz açar mısınız?
 
Bilal Yorulmaz: Son dönem araştırmalar Avrupa ve Amerika’da Müslüman imajının genel stereotiplere ve klişelere indirgendiğini, “biz” ve “onlar” şeklinde ayrım yapılarak Müslümanların ötekileştirildiğini göstermektedir. Bu araştırmalara göre; birçok kişi Müslümanları tehdit olarak algılamaktadır. Batılılara göre İslam muhtemelen terörizmle ilişkilidir ve ortalama bir Müslüman imajı medyada marjinalize edilmiştir. Jack Shaheen Amerikan film ve dizilerinde yer alan 900 Müslüman karakter üzerinden yaptığı bir araştırmaya göre bu karakterlerden sadece 12’si olumlu, 50’si olumlu-olumsuz temsile sahipken geri kalan karakterler terörist, barbar, vahşi erkekler ya da aşktan sevgiden mahrum, bastırılmış kadınlar olarak sunulmuştur. 
 
Benzer şekilde, Batıda üretilen ilk dönem video oyunlarından itibaren klişelere rastlamak mümkün. Bu dönemde İslam ve Müslümanlar Ortadoğu; başörtüsü, türban, deve gibi motifler; halife, bedevi, cin, göbek dansçısı gibi karakterler; çöl, minare, çarşı harem gibi mekanlarla resmedilmiştir. Dijital oyunlarda bu temsile oyunun hikayesi eklendiğinde ise ortaya barbar karakterler çıkmaktadır. 
 
 
“Müslümanlar “öldürülmesi gereken düşmanlar” olarak temsil ediliyor.”
 
İslamvemedya.com: Günümüzde üretilen oyunlar için neler söylemek istersiniz?
 
Bilal Yorulmaz: Günümüzde bu durum daha farklı bir boyutta. Özellikle son dönem “first person shooter” olarak adlandırılan silahla ateş etme oyunlarında Müslümanların “öteki” olarak tanımlandığına ve “öldürülmesi gereken düşmanlar” olarak gösterildiğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarda oyuncu genellikle bir Amerikan askeridir ve olayın kahramanıdır. Düşman ise Arap ya da Müslümanları betimleyen “takke” veya “bol elbiseler” gibi şemalara sahip bulunmakta ve oyun içi anlatımlarda genelde İslami radikallik ya da uluslararası terörle ilişki kurulmaktadır. 
 
 
“Radikal grupların ürettiği oyunlar daha provokatif…”
 
Küçük şirketler, radikal gruplar ya da bireysel oyun üreticilerinin oyunları ise çok daha provokatif. Örneğin Muslim Massacre (Müslüman Katliamı) adlı ücretsiz indirilebilen bilgisayar oyununda, oyuncunun, ABD’li bir kahraman olarak Ortadoğu’daki amacı elindeki silahlarla ekrana çıkan ve bir kısmı intihar yeleği giyen terörist, bir kısmı da sivil olan bütün Müslümanları öldürmektir. Oyunun ilerleyen aşamalarında oyuncu sırasıyla Üsame bin Ladin, Hz. Muhammed (sav) ve Allah (cc) ile - haşa - savaşmaktadır. 
 
 
Oyunlardaki bilinçaltı mesajlarla İslam karşıtlığı
 
İslamvemedya.com: Bunlar çok çarpıcı ve rahatsız edici tespitler…
 
Bilal Yorulmaz: Aslında buna benzer başka durumlar da bulunmaktadır. Dijital oyunlar “neglected media” (ihmal edilmiş medya) oldukları için genellikle Müslümanlar hakkında olumsuz klişeleri cüretkâr bir biçimde açıktan verirler. Buna rağmen bazı oyunlarda olumsuz mesajların bilinçaltı mesajlar şeklinde verildiği de görülüyor. Bu oyunlarda İslam’la ilgili sembol, ayet, hadis ve kutsal mekanlar olumsuz çağrışımlara yol açacak şekilde ve kolayca fark edilemeyecek bir üslupla yer almaktadır.
 
 
İslam dünyasında dijital oyunlar
 
İslamvemedya.com: Peki, İslam dünyasındaki dijital oyunlarda nasıl bir tablo var karşımızda?
 
Bilal Yorulmaz: İslam dünyasında da, tıpkı Batı dünyasında olduğu gibi ateş etme oyunları üretilmiştir. Mesela ilk 3 boyutlu ateş etme oyunu Lübnan’daki Hizbullah tarafından üretilen ve Hizbullah’ın İsrail’in Güney Lübnan’dan çekilişindeki rolünü konu edinen El Quvvet’ul-Khassa oyunudur. Suriye menşeli Afkar Media tarafından üretilmiştir. Bu şirket tarafından üretilen Tahte’l-Hisar (Kuşatma Altında) oyunu ikinci intifadayı ele almakta ve o dönemde Filistinli ailelerin yaşadığı gerçek olaylara dayanmaktadır. Ülkemizde ise İstanbul Kıyamet Vakti adlı oyunun Türk-İslam motiflerine sahip olduğu görülmektedir.  İslam dünyasındaki birçok ülkede dijital oyun çalışmaları kişisel çabalarla yürütülürken İran’da bu tür çalışmalara devlet desteği de sunulmaktadır. 
 
 
Din eğitimine odaklanan dijital oyunlar 
 
İslam dünyasında siyasi mesajlara sahip oyunların yanında sadece olumlu bir Müslüman temsili sunmaya çalışan ya da doğrudan din eğitimine odaklanan oyunlar da bulunmaktadır. Afkar Medya yöneticisi Radwan Kasmiya gibi birçok Arap oyun üreticisi, Arap gençlerinin artık okumadıklarını bu nedenle oyunların İslam medeniyet tarihini ve dini bilgileri öğretmek için kullanılması gerektiğini ifade etmektedirler. Bu durum sadece Araplar için değil modern dünyadaki birçok toplum için de geçerlidir. Bazı araştırmacılara göre oyun çağı çocukları artık klasik öğretim yöntemlerine cevap vermemektedir. Bu nedenle oyunların eğitsel bir araç olarak kullanımı kaçınılmazdır.  
 
Dijital oyunlarda tebliğ ve irşat mümkün mü?
 
Bu noktada, İslam dünyasında üretilen bazı oyunlarda, bir yandan şeytani bir krala karşı savaşan Müslüman bir savaşçıyı oynarken bir yandan da hadis öğrenmektedir. En popüler sanal dünya olan Second Life’a 2007 yılında Yusuf El-Karadavi’ye yakınlığıyla bilinen “İslam Online” sponsorluğunda bir Hac eklentisi yapılmıştır. Bu hac eklentisinin amacı Müslümanlara haccı öğretmek, hac tecrübesi yaşatmak; yabancılara ise haccın önemini göstermek ve onları bilgilendirmektir. Kabe dışında Sultanahmet, El Hamra ve II. Hasan gibi meşhur camilerin de benzerleri Second Life’ta bulunmaktadır. Öte yandan bu mekanlar dini eğitim vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu camilere ziyaretçiler gerçek camilerde olduğu gibi başörtülü ve ayakkabılar çıkarılarak kabul edilmekte, sohbet halkaları oluşturularak irşat ve tebliğ faaliyetleri yapılmakta, gayr-i Müslimlerin İslam hakkındaki soruları cevaplanmakta, namaz, hac gibi ibadetleri tecrübe etmelerine imkan tanınmaktadır.
 
 
“İslamofobinin yayılması konusunda dijital oyunlar çok daha tehlikeli.”
 
İslamvemedya.com: Peki, dijital oyunların etkisine ilişkin neler söylemek istersiniz?
 
Bilal Yorulmaz: Oyunların eğitim gücüne dikkat çeken araştırmacılardan biri olan Bogost, oyunları “süreçsel ikna” olarak adlandırmaktadır. Oyunlar konuşma, yazma, resim ve video yerine kural temelli temsiller, süreçler ve etkileşimlerle ikna etme sanatıdır. Ona göre dijital oyunlar, eşsiz bir ikna kabiliyetine sahiptirler ve bu ikna kabiliyetleri sayesinde kişilerin temel tavır ve tutumlarını değiştirebilirler.
 
İslamvemedya.com: Yani, İslamofobik düşünce veya davranışlarda, bu tür oyunlar etkili olabilir mi?
 
Bilal Yorulmaz: Esasen İslamofobinin yayılması konusunda dijital oyunların çok daha tehlikeli bir özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellik oyuncuların aktif rol almalarıdır. Film ya da TV izlerken pasif olan bir kişi dijital oyun oynarken aktiftir. Kişi bir film izlerken terörist olarak tanımlanan bir kişinin öldürülmesine şahit olmaktadır. Fakat dijital oyun oynarken bir asker rolüne bürünüp terörist olarak kendisine sunulan Müslümanı bizzat öldürmekte ve öldürdüğü Müslüman sayısı kadar ödül/puan kazanmaktadır. 
 
“İslam dünyasında üretilen dijital oyunlarda, diğer dinler düşman olarak yansıtılmıyor”
 
İslamvemedya.com: Peki, İslam dünyasında üretilen dijital oyunlarda, diğer din mensuplarına veya değerlerine karşı bir ötekileştirme var mı?
 
Bilal Yorulmaz: Siyasi amaçlarla üretilen oyunların oyun mekaniği açısından Batılı oyunlardan bir farkı yoktur. Batılı oyunlarda düşman Müslümanlar iken, Müslümanlar tarafından üretilen oyunlarda düşman ABD ya da İsrail askerleridir. Fakat burada Hristiyanlık ya da Yahudilik yerine vurgunun devletlere yapıldığı görülmektedir. Siyasi amaçlarla üretilen oyunların dışındaki oyunlar ise genellikle din eğitimini hedeflemekte ve diğer dinlerle ilgili herhangi bir unsura yer vermemektedir. 
 
Bilal Yorulmaz ile yaptığımız röportajı pdf olarak kaydetmek için lütfen tıklayınız.
Etiketler:
...................................................................................... Haber Burada ......................................................................................
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Şahıslara yönelik ağır itham, küfür ve onur kırıcı ifadelerde bulunanlara İp adresleri üzerinden dava açılacaktır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 31.01.2014 Test Yayın - Haber Burada Net, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici, öğretici ve eğitici yayınlar yaparak takipçilerini bilinçlendirir. . . Haber Burada | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : haberburadanett@gmail.com | Faks : haberburadanett@gmail.com | Haber Scripti: CM Bilişim