• BIST 80.103
  • Altın 125,667
  • Dolar 3,0794
  • Euro 3,3519
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 20 °C
  • Şanlıurfa 24 °C

Çözüm sürecinin başarılı olmasını istemeyen kimdi?

Çözüm sürecinin başarılı olmasını istemeyen kimdi?
Paralel sürecin mahiyeti ve heykel, bir takoz görevi mi icra edecekti?

Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci…

ÇÖZÜM SÜRECİNİN BAŞARILI OLMASINI İSTEMEYEN KİMDİ?

Paralel sürecin mahiyeti ve heykel, bir takoz görevi mi icra edecekti?

“Dost bildiklerim hep ısırgan otu / elime aldıkça elim kanıyor!
(Kıvırcık Ali)

Görünen köy klavuz istemezdi kabilinden olaya ve olguya baktığımızda, Türk milliyetçi/ulusalcı kesimlerle birlikte yine onlara yakın duran ‘cemaat’ tarafından, neredeyse ihanet içerisinde olduğu söylenen Ak Parti iktidarının ortaya koymaya çalıştığı güç ve irade olmasa idi, Kürt sorunu konusunda ne bir barış ortamı sağlanabilirdi ve ne de bazı yol kazalarına rağmen peyderpey ilerlediği görülen bu sürecinin adı sanı okunabilirdi..

Yine ‘marifet iltifata tabidir’ fehvasınca işin künhüne vakıf olmaya başladığımızda, Öcalan’ın İmralı sürecini en azından kendisi açısından iyi değerlendirdiği, lideri olduğu hareket üzerinden kendi kitlesini eskiden de olduğu üzere bir şeyle ikna etme çabalarının, çoğu kez gizli yürümesine rağmen, müteaddit kez karşılıklı olarak yapılan ve yine de lüzumuna binaen yapılacağı öngörülecek olan müzakerelerin iyi bir şekilde sonuçlanma çabaları önümüzde durmaktadır. Ki, bunun için, bugüne dek taraflar arasında gayr-i resmi olarak yürütülen çözüme yönelik çabaları içeren konunun 62. hükümet programında bir resmiyete kavuşturulması kararlaştırılmıştı. Haddizatında, bu bir açıdan fiili olarak Kürt sorununun ‘nihai’ çözümü konusunda, mevcut T.C. Hükümetinin konunun ‘esaslı’ bir tarafı olduğu anlamına da geliyordu.

Onlarca yılı bulan bir çatışma ile birlikte, buna mukabil mevzi kazanmaya yönelik olarak yapıldığı bilinen bir iki çatışmasızlık sürecini sarf-ı nazar ettiğimizde, son bir iki Nevroz kutlamalarında, dozu bilerek ve bilinçli bir şekilde arttırılmaya çalışılan ‘önemli ve makul’ manifestolara bakıldığında, iyiye gidildiği yönünde bir intiba edinebilirdik. Nitekim Öcalan tarafından deklare edilen tüm çevreleriyle bölgesel güç olmaya yönelik bir İslam kardeşliği vurgusu, üstün körü olarak kotarılmışlıktan ziyade, içeriğine ‘manen’ tüm içtenliğiyle katılıp katılmadığı hususunda bir bilgimizin olmadığı bu söyleme bakıldığında, ‘maddeten’ bir anlam ifade ettiği çok rahatlıkla söylenebilirdi. Ki, yerel ve bölgesel gerçeklik bu söylemin bu şekilde ortaya konulmasını elzem kılıyordu!

PKK’nın Avrupa kanadı da çözümden yana idiyse…

Bu meyanda “Kürt sorununun ‘nihai’ çözümü konusunda, mevcut T.C. Hükümetinin konunun ‘esaslı’ bir tarafı olduğu” konusu bağlamında söylersek; Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında kurulan 62. Hükümet programına girerek resmiyet kazanan çözüm sürecinin Kürt sorunu ile ilgili çeşitli çevreleri şimdiden, varolan sorunlarla ilgili çalışmaların kalıcılığı konusunda umutlandırdığı görülmektedir. Buna bağlı olarak, bu kapsamda önemli bir eşiğin daha aşıldığını söyleyebiliriz. Yirmi yıldır Avrupa’da yaşayan ve “sözde” ‘Sürgünde Kürt Parlamentosu’ üyesi olan ve bu üyeliklerinden dolayı yargılanan ‘parlamento üyeleri’nin bir kısmının, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üç ay önce vermiş olduğu ‘geri dönüş ve dönüldüğü takdirde’ de,dönemlerin yargılanmayacağı kararı mucibince, Necdet Buldan ve Mahmut Kılınç Türkiye’ye dönmüş oldular. Adı geçen parlamentonun diğer üyeleri olan de Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal’ında aralarında bulunduğu 21 PKK’lının da 4 ay içerisinde döndükleri takdirde, bu kişilerin serbest kalacağı belirtildi.

Mevcut iktidarın programına resmen dâhil edilmesi gösteriyor ki, çözüm süreci üçüncü şahıslardan ziyade Kürt sorununun ilk elden muhatapları tarafından da kabul edilmesi gösteriyor ki, Türkiye, devlet ve toplum(Türk-Kürt)la birlikte, kendi siyasi ve toplumsal iradesini ortaya koyma suretiyle bir sorununun da ortadan kaldırmaya gayret sarfediyor.

Bu başarı karşısında, gerek ‘Türk’ devletinin şimdilerde elde ettiği konumu, gerek karşı taraf olarak vasfedilen PKK/HDP/Kandil ve ‘Sürgündeki Kürt Parlamentosu’nun, bu orun karşısında olumlu tepkiler vermeye çalışması, büyük oranda, öteden beri bu sorunun sürmesinden çıkarları olan uluslar ve bölgelerarası güçlerden ziyade, içeride bulunan ve etkin oldukları bilinen ulusalcı,, millici ve bazı ‘dini’ grupların heveslerini kursaklarında bırakacağından dolayı, ellerinden gelse, sürecin tıkalı kalması için çabalayıp durulardı. Ama gerek hükümet ve gerekse de Kürt tarafı ortak bir karar alıp çözüm sürecine alabildiğine işlerlik kazandırmak zorundalar.

Kurtlar pusuda idi…

Kendi içerisinde bulunduğu uluslar arası ilişkiler ve onlar adına yürüttüğü işler ve icraatlar açısından adı pek de haklı olarak kamuoyu zihninde paralele çıkmış bulunan yapı, kendi paralelliğini es geçip, kendisi ile aynı konumda olmayan, arada külli bir nitelik ve nicelik farkı bulunan bir diğer yapının, yani PKK ve yasal bağlaşıklarının icraatları üzerinden, yürütülen müzakerelere bakmaksızın –ki, bu yapı, yani FG grubu, Kürt sorununun çözümünü kendi imhasına yorumluyordu- barış, kardeşlik ve çözüm sürecine yönelik saldırılarına bakıldığında, birden vatansever kesildiğine tanık olmaktayız. Ki, cemaat adına bu tür görüşlerin çoğu kez, hareket içerisine sonradan dâhil olan ve cemaatin medyasında yazıp çizen, dünün İslamcısı, bugünün ise muhafazakâr aydını pozisyonlarında bulunan şahıslar tarafından dillendirildiği epey zamandır bilinmektedir. Hatta cemaate bağlı savcılar tarafından başlatılan KCK operasyonlarını, kendi paralellikleri hiç yokmuşçasına paralel bir devletin önünün kesilmesi olarak destekliyor ve alkışlıyorlardı. Gerçi bu konuda da ikiyüzlü davrandıklarını söyleyebilirdik. “Bakın, işte AKP hükümeti, tüm toplumsal kesimleri, diktatörlük edasıyla sıkıya alıyor!” imalı bir karartma ve hedef şaşırtma yapıyorlardı! Yani, hem nalına, hem mıhına politikası…

Anlayacağınız sürekli olarak, kendisine yönelik ‘resmi’ suçlamaları bahane kılıp, “bakın, işte paralel burada değil, orada!”demeye devam ediyorlardı! Bunlar aynı zamanda, kendi propaganda araçlarını kullanarak, tüm gözleri, tabiri caizse “PKK cambazına” yönlendirmeye çalışmaktaydılar.

Bunlar bununla da kalmayıp, bölgedeki konumlarını daha da güçlendirme adına, ne yazık ki, kendilerine altın tepside sunulan iktidarın imkânlarını kullanarak, çözüm sürecini sabote etme adına, paralel yargıdan yararlanıp birçok konuda vuku bulduğu üzere Ergenekon ve Balyoz operasyonları ile birlikte, konunun içeriği açısından bir hayli önemli olan KCK operasyonlarını Ak Parti’yi, kitlesini ve tüm toplumu yanıltarak yürütmeye çalışıyorlardı.

Bu durumda cemaat; hem iktidara dost(!) hem iktidarın başına dert açan, kendisine bağlı devlet memurlarının resmi konumlarını ‘kullanarak’ iş devşiren bir güç ve hem de rakibi saydığı Kürt tarafına yönelik uluslar arası bir planın parçası olmuş oluyorlardı.

…ve kurtlar çoktu aslında…
Kurtlar çoktu aslında, bu konuda. Bazı derin muhafazakâr yapılar, eski rejimin sürmesini kendi ontolojileri açısından elzem gören muhafazakâr, milliyetçi, ulusalcı partiler, çeşitli ekonomik çevreler –iş çevreleri için çözüm süreci bir fırsattır, ama-birçok mahfille birlikte Türk ve Kürt halklarının birliğinden, dirliğinden kendi gelecekleri açısından rahatsız olan bazısı bölgesel olmak üzere ‘dişli’ devletler vs…

Bu çevrelere birde, başını Türk solunun şaşaalı döneminde, sol hareket/ler içerisinde bulunan, bir kısmı 12 Eylül sonrası –önceleri hep düşman(!) oldukları- ABD ve orada etkin bulunan güç çevreleriyle sıkı fıkı ilişkiler geliştirip liberal anlayışa kapı aralayan, buna bağlı olarak da
Bu topraklarda, liberalizme bir hizmetten ziyade, emperyalistlerce öngörülen ‘liberalce’ politikalar perdesi altında, yıkıcı faaliyette bulundukları bilinen ‘eski solcu’ları da dâhil edebilirdik!

Ki, bunların önemli bir kısmı, beyaz Türk payesinde olup köken olarak Balkanlar ve Boğaziçi orijinli olup, Nişantaşı mukimi yalı çocukları ve bun bağlı olarak birde, ataları ve dedeleri geçmişte Osmanlının Müslüman halkı üzerinden servet ve güç devşiren bir çevreye aittiler. Ki, bunlar, günümüzde, çözüm süreci bağlamında, dağdan inip silah bırakmak isteyen tıfıl Kürt çocuklarına yönelik olarak; “silah bırakmak, sizi devlet karşısında güçsüz kılmaz mı? Ya da; “Böyle bir şey, psikolojik açıdan sizlere sıkıntı vermez mi/vermez miydi?! Onur kırıcı olmaz mıydı(!)” yollu yönlendirmelerde bulunup kendi keyifleri ve olası gelecekleri için Kürt çocuklarının ölmesini arzuluyor idiler.

Ki, bu çevrelere mensup olanların hemen hepsi akan –isterseniz, cemaatin halk tabanını yalın kat bir İslami duygudan dolayı istisna edelim- kandan beslendiklerinden dolayıdır ki, kan akmasını, sıkıntı, kaos ve krizlerin sürmesini istedikleri her zaman dikkate alınmalıdır.

Cemaat yargısı ve KCK operasyonları

KCK operasyonlarında kimin, kendine yakın ‘resmi’ makamları tepe tepe kullanarak canhıraş bir şekilde ve kendilerine ait medya gücü ile birlikte birçok materyali devreye sokarak, ya da kendine uygun hale getirerek –en önemlilerinden biri HSYK idi- adalet unsurunu hiçe sayaraktan infaz eylemine girişmesini çok rahatlıklar, çözüm sürecini hedef aldığı pek âlâ söylenebilirdi!

Hem sürecin bir tarafı olan zümrenin gücü kırılacaktı ve hem de hiçbir siyasi bedel ödenmeden Ak Parti üzerinden işler kotarılacak ve olası çok pişkince bir şekilde fatura iktidar kanadına kesilecek, adeta Ak Parti çözümü istemeyen esas fail olarak afişe edilecekti. Ama işe bakınız ki, kendi tertipleri olan 17 ve 25 Aralık süreci ters tepince tüm foyaları ortaya çıkmış olup takip eden günler baz alındığında, PKK ile bağlantıları olsun ya da olmasın meşru zeminlerde siyasi yapan bir partinin elemanlarının hukuksuzluk içerisinde yargılanıp mahkûm edilme hadisesinde, yapılan yanlışlıklar fark edilmiş ve konu ile ilgili olarak anayasada yapılan bir değişiklikle ‘yeniden yargılanma’ babında yapılan yargılanmalar neticesinde birçok KCK tutuklusunun beraatına karar kılınmıştı. Ki, bu beraatlar beraberinde öyle zannedildiği gibi büyük belalar getirmemiş, epey zamandır yapılan hukuksuzluklar izale edilmiş, haksızlıkların ortadan kaldırılmasına çalışılmış ve yapılan bazı ‘hukuki’ yanlışların önü alınmıştı, sadece…

O plastik heykeli ‘kim’ ‘neden’ ve ‘niçin’ dikmişti?

Medyaya da yansıdığı üzere PKK’nın Lice’nin Yolçatı köyünde inşa ettiği söylenen ve adına gerilla mezarlığı denilen bölgede, PKK’nın kurucularından satyılan Mahsun Korkmaz adına yapıldığı bilinen o plastik heykel eğer PKK yönetimi açısından ‘kimler tarafından’ konulduğu bilinmiyorsa- yoksa ‘bilmiyoruz’ ifadesi bir şaşırtmacadan mı ibaretti?- bu iş ‘görünür PKK’yı da aşan derin PKK’nın işi miydi, ya da, çözüm sürecini sabote etmeye yönelik olup, elde mevcut, kışkırtmaya gelecek taban varken, bu işi sanki onlar adına yine ‘PKK iradesi yapmıştır’ gibi bir ikilemi kullanabilecek evsafta olan daha sfesifik çevrelerin işimiydi, şimdilik bizce meçhuldü!

Sebebine gelince; seksenli ve doksanlı yıllarda olduğu gibi, birçok kez PKK, kendi yaptığı bazı eylemleri ‘biz yapmadık’ diye üstlenmezken, çoğu kez de yapmadığı halde, yapılan eylemlerden kendilerine pay çıkararak ‘biz yaptık’ diyordu.

Bu ikilem, belki de, basite alınacak sıradan bir ikilem olmaktan ziyade, yerine göre içeriğinden nemalanma, kendine hazırdan pay çıkar-t-ma, yerine göre de mevzi anlamda da olsa, kaybetmeye tahammülü olmayan bir psikolojiyle yapılan eylemleri, -ileride tavırları değişse bile-üstlenmeme üzerine kurulu örgütlü bir siyasetin ürününden kaynaklanıyor da olabilirdi!

Yerel bölgesel küresel güçler ve kontrollü gerilim…

Bu öyle görünüyor ki, adeta kontrollü bir gerilim var gibiydi… Bu gerilimin mimarı bizzat PKK’nın kendisi mi idi, yani Kandil mi, sınır içerisinde bulunan bazı bağımsız gibi görülen, ama Kandil’de bulunan yöneticilerin kendi yanlarından sevk ve organize ettiği bilinen –Fehman Hüseyin vb.- güçler mi, ya da topyekûn Kandil’in külli iradesi mi, merkezi, Öcalan’ın aksine çeşitli diplomatik ve kendilerince PKK üzerinde baskı kurmaya çalışan bazı medyal ve çıkar çevrelerinin marifetiyle, çeşitli yollarla etki altına alınan/alınmak istenen Kandildeki yönetimin tümü ya da karar mercileri başlı başına icra kurulunda bulunan, ama ‘azade’ takılan fertleri mi, ya da daha komplike bir durumu vardı? Şimdilik sorular cevapsız kalmaktadır.

Eğer bir kontrollü gerilim varsa ve temeli dışsal sebeplere dayanıyorsa, bunun adının, çözüm sürecini ‘yok etme, ortadan kaldırma’’ mümkün olmasa bile, çözümün savsaklanmasını sağlamak ve sonuçta, o güçler kimse, masaya oturulduğunda, elde bulundurulduğunu düşündüğümüz kozları kullanarak, bir üçüncü taraf olarak masadan güç elde ederek ayrılma çabası olan bölgesel ve küresel güçler olabilir. Ki, enerji politikaları, bu güçler açısından, burada önemli bir etken ve mevcut bir kalem olarak dikkatleri kendisine çevirmektedir.

Ki, bu bizce akla da yatkındır aslında. Bu işi sadece Türkiye ve ile birlikte Türkiye Kürtleri ile sınırlı tutmadığımız zaman, bölgesel bir güç, kalkınmasını peyderpey sürdürecek olan ve aynı zamanda da enerji merkezi konumunda bulunan ve bir açıdan da doğal olarak Türkiye’nin ‘kadim’ müttefiği sıfatını alacak olan Güney Kürdistan/Kuzey Irak yönetiminden, Türkiye ile birlikte pay almak isteme hakkını(!) kendine uygun gören devletler, İran, ABD vs…

Çözümde eşit güçlerden olmak adına IŞİD bahanesi de devredeydi…

Siyasal kazanımlar ve kaybedişler bağlamında bakıldığında, Müslüman Kürt halkını bir‘ulus’ formatında kendi uhdesinde görmek isteyen ve bu konuda hemen her yolu deneyen PKK’nın eline IŞİD’in diğer etnik ve dini topluluklardan ziyade, Yezidilere karşı saldırı hamleleri büyük bir koz veriyordu. Adeta daha düne kadar Müslüman Anadolu insanının vicdanında ‘büyük oranda’ bir terör örgütünden başka bir karşılığı pek bulunmayan PKK’nın, IŞİD bahanesiyle, kendini uluslar arası kamuoyunda Yezidiler başta olmak üzere, Irak ve Suriye halklarının meşru savunucusu pozisyonuna girmesi ve kendisini o havada görmesi, dışarıda nasıl karşılık bulabilirdi bu ayrı bir konu olmak üzere, öyle anlaşılıyor ki, çözüm sürecinde diğer siyasi yapılara fark attırarak kendisine ‘şimdiden’ bir ayrıcalığın tanınmasın temelini oluşturuyordu.

Ki, HDPli vekil Sırrı. Süreyya Önder’in, “IŞİD’e karşı savaşılmasaydı, IŞİD Adana’ya kadar gelecekti!” yollu açıklamaları pekâla bu meyanda okunabilirdi. O artık, yani İŞİD bir ‘terör örgütü olmasının yanında bir öcü idi aynı zamanda! Bölge onunla birlikte çökmüş ve yine ondan dolayı mazlum ve mağdur havaları çalmaya başlamıştı! Ve İslam’da ancak bu kadarıyla, Selefilik –bizce Haricilik- üzerinden umut olmaktan çıkarılabilirdi, saygı değer devrimci ve demokrat güçlerimiz(!) tarafından!!!

Burada konumuz IŞİD olmamakla birlikte, bölge üzerinde dar veya geniş olsun, hesabı olan hemen her çevrenin, grubun, bölgesel devletin –ör. İran-buna bağlı olarak küresel güçlerin artık bir bahanesi vardı; o da IŞİD’ti! Kaldı k, Ak Parti iktidarına muhalif bazı muhafazakâr çevrelerinde, ya siyasi ya da kendi içerisinde bulunduğu din/İslam ve itikadi açısından tehlikeli görüp enterne edilmesini arzuladıkları IŞİD benzeri yapılar üzerinden, bunları sanki mevcut iktidar kolluyor, gözetiyor, onlara lojistik destek sağlıyor hissiyatıyla hareket ettikleri de bizce bilinmektedir. Ki, bu koronun başını her zaman, laikçi sol çevrelerle, ‘kafadan’ İslam düşmanlıkları besbelli olan Marksist Kürt ekibin çektiği de…

Gerçi, mevcut iktidarın kararlığına bakıldığında kim ne derse desin, kapanacak olan kapı ve parantez, her ne olursa olsun, bir sonuca ulaşacaktı. Zira bu konuda toplumlar açısından bir istek ve istidat oluşmuştu. Yeter ki, bunu sonuçlandırabilecek bir irade olsundu! Bunun da gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte çiçeği burnunda ‘Başbakan’ Ahmet Davutoğlu’nun şahsında Ak Parti iktidarı ve yine Öcalan’ın şahsında –parçalı bulutlu görünse de PKK/Kandil’le birlikte- BDP/HDP’nin parlamento çatısı altında gösterdiği faaliyetlere bakıldığında ve hatta Demirtaş’ın, bir kendine özgüven içerisinde, hareket ediyor görünmesi bu sürecin biraz uzunda olsa, bir an-t-laşma ile sonuçlanacağını pek âlâ göstermekteydi.

Birde şunu söyleyelim; günün dili az çok değiştiği halde, eski durumlardan nemalanan birçok ulusalcı/sol ve milliyetçi ve muhafazakâr çevrelere arız olan Kemalizm kaynaklı reflekslerle heykel muhabbeti yapılabiliyor, ama yüzü Ak Parti’ye dönük % 52’lik koca bir kitlenin de sanırız bu muhabbet içerisine ‘yeniden’ dâhil edilme düşüncesi ağırlık kazanır, gerilimden alabildiğine yararlanılır ise, çözüm süreci tüm dinamikleriyle birlikte güme gider. Esas kaygı bu yönde olmalı, yoksa PKK heykeline karşı devlet büstü bir anlam ifade etmezdi!

Kurtlar pusuda idi ve her daim de puslu havaları severlerdi… 

 

Sait Alioğlu - Timetürk

...................................................................................... Haber Burada ......................................................................................
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Şahıslara yönelik ağır itham, küfür ve onur kırıcı ifadelerde bulunanlara İp adresleri üzerinden dava açılacaktır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 31.01.2014 Test Yayın - Haber Burada Net, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici, öğretici ve eğitici yayınlar yaparak takipçilerini bilinçlendirir. . . Haber Burada | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : haberburadanett@gmail.com | Faks : haberburadanett@gmail.com | Haber Scripti: CM Bilişim